Φίλτρο
Χρώμα
Διαγώνιο μήκος
Χωρητικότητα αποθήκευσης
ΚΜΕ
Εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης μνήμης συστήματος
Χρώμα
Black Grey Silver
Διαγώνιο μήκος
14.2"
Χωρητικότητα αποθήκευσης
1x1 τεραμπάιτε 1x512 γιγαμπάιτε
ΚΜΕ
Apple M1 Pro Apple M3 Max Apple M3 Pro Apple M2 Pro Apple M3
Εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης μνήμης συστήματος
36 γιγαμπάιτε 18 γιγαμπάιτε 16 γιγαμπάιτε 8 γιγαμπάιτε