Φίλτρο
Μάρκα
Απλό χρώμα
Εξωτερικό χρώμα
Μάρκα
LORGAR
Απλό χρώμα
Μωβ Μαύρος
Εξωτερικό χρώμα
Μωβ Μαύρο/Μωβ Μαύρο κόκκινο Μαύρος