Φίλτρο

Είδη με έκπτωση

Color
Εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης μνήμης συστήματος
Χωρητικότητα αποθήκευσης
ΚΜΕ
Διαγώνιο μήκος
Color
Black Grey Silver
Εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης μνήμης συστήματος
8 γιγαμπάιτε 16 γιγαμπάιτε 18 γιγαμπάιτε 36 γιγαμπάιτε 48 γιγαμπάιτε
Χωρητικότητα αποθήκευσης
1x1 τεραμπάιτε 1x512 γιγαμπάιτε 1x256 γιγαμπάιτε
ΚΜΕ
Apple M2 Apple M1 Pro Apple M2 Pro Apple M3 Apple M3 Pro Apple M3 Max
Διαγώνιο μήκος
13.3" 13.6" 16.2" 14.2" 15.3"