ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1 Ποιοι είμαστε

1.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν επισκέπτεστε το PRESTIGIOPLAZA.COM (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών iPhone, Android) (εφεξής ο ιστότοπος και οι εφαρμογές) και τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων (την Πολιτική Απορρήτου). Αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου μας (πρόσβαση στο Διαδίκτυο στους Όρους και Προϋποθέσεις (Όροι) και στην πολιτική μας για Cookies (προσβάσιμη στο Διαδίκτυο στην πολιτική Cookies). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων, αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα υπερισχύει.
1.2. Υπεύθυνοι επεξεργασίας Προσωπικών Πληροφοριών
ASBISC Enterprises PLC (Οδός Ιαπετού 1, Άγιος Αθανάσιος, 4101 Λεμεσός, Κύπρος), PRESTIGIO PLAZA LIMITED (οδός Ιαπετού 1, Άγιος Αθανάσιος, 4101 Λεμεσός, Κύπρος) είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Ιστότοπου και των Εφαρμογών.

2 Πολιτική Απορρήτου

2.1. Θέτοντας στη διάθεσή σας τον ιστότοπο και τις εφαρμογές, ενεργούμε εύλογα και πιστεύουμε ότι:

 1. έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για εγγραφή και χρήση αυτού του ιστότοπου και των εφαρμογών·
 2. είστε τουλάχιστον 18 ετών και άνω·
 3. παρέχετε αληθείς πληροφορίες για τον εαυτό σας στον βαθμό που απαιτείται για τη χρήση των υπηρεσιών και των εφαρμογών του ιστότοπου·
 4. κατανοείτε ότι με τη δημοσίευση των προσωπικών σας στοιχείων έχετε προφανώς δημοσιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμες στην PrestigioPlaza·
 5. κατανοείτε ότι ορισμένοι τύποι πληροφοριών που μεταφέρονται από εσάς σε άλλους χρήστες του ιστότοπου δεν μπορούν να διαγραφούν από εσάς ή την PrestigioPlaza·
 6. γνωρίζετε και αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

2.2. Δεν ελέγχουμε τις πληροφορίες χρήστη που λαμβάνουμε από εσάς, εκτός εάν αυτός ο έλεγχος είναι απαραίτητος προκειμένου η PrestigioPlaza να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας προς εσάς.
2.3. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για πολίτες της ΕΕ. Εάν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου που ισχύει στη δικαιοδοσία σας.

3 Η PrestigioPlaza συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

3.1. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μεταξύ εσάς και εμάς, για να λάβουμε και να χειριστούμε παραγγελίες, να παραδώσουμε προϊόντα και υπηρεσίες, να επεξεργαστούμε πληρωμές και να επικοινωνήσουμε μαζί σας πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες, προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές προσφορές.
3.2. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Εφαρμογές, για να παρέχουμε λειτουργικότητα, να αναλύουμε την απόδοση, να διορθώνουμε σφάλματα και να βελτιώνουμε τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα του ιστότοπου και των εφαρμογών.
3.3. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως τις αλληλεπιδράσεις σας με τον ιστότοπο και τις εφαρμογές, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες για να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος για λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεν χρησιμοποιούμε πληροφορίες που σας προσδιορίζουν προσωπικά για την προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να προτείνουμε λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να προσδιορίσουμε τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία στον ιστότοπο και τις εφαρμογές.
3.4. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω διαφορετικών καναλιών (π.χ. μέσω τηλεφώνου, email, chat) σε σχέση με τον ιστότοπο και τις εφαρμογές της PrestigioPlaza, για τη δημιουργία και ενημέρωση του προφίλ σας, για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
3.5. Μπορεί επίσης να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για έναν συγκεκριμένο σκοπό τον οποίο σας κοινοποιούμε. Όταν συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένο σκοπό, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό.
3.6. Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για συμμόρφωση με τους νόμους ή/και για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης και κατάχρησης προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πελατών μας, της PrestigioPlaza και άλλων. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους βαθμολόγησης για την αξιολόγηση και τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων.
3.7. Αναφέρουμε λεπτομερέστερα και εκτός από τους προαναφερθέντες σκοπούς τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ιστότοπου και Εφαρμογών μας, γιατί τις συλλέγουμε και τις επεξεργαζόμαστε καθώς και τις παρακάτω νομικές βάσεις.

Συλλογή πληροφοριών Σκοπός Νομική Βάση
1 Τοποθεσία / διεύθυνση Χρησιμοποιούμε την τοποθεσία ή τη διεύθυνσή σας για να εκτελέσουμε τη σύμβαση Σύμβαση
2 Δεδομένα που παρέχετε για την εγγραφή σας στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή/και του email σας Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε συστάσεις, και συνεταιρικές ιστοσελίδες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν καθώς και ενημερώσεις, πληροφορίες για εμάς, για επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε, να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο και την εφαρμογή Έννομα συμφέροντα
Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας
3 Όπου χρειάζεται, αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή άλλο έγγραφο που περιέχει το όνομα, το επώνυμό σας, τη φωτογραφία και τον αριθμό ταυτότητας εσάς ή του εκπροσώπου σας. Ενδέχεται να λάβουμε πρόσθετα βήματα επαλήθευσης όπου θεωρούμε το θεωρούμε απαραίτητο για την επαλήθευση του λογαριασμού σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να επαληθεύσουμε τον λογαριασμό σας και να αποτρέψουμε την κατάχρηση και παραβίαση των δικαιωμάτων σας ή άλλων προσώπων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας εάν χάσετε τα διαπιστευτήριά σας και επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας με τα νόμιμα συμφέροντά μας Έννομα συμφέροντα
Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας
4 Πρόσθετα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τεχνικές συσκευές, τεχνική αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο (διεύθυνση IP του κεντρικού υπολογιστή σας, λειτουργικό σύστημα, τύπος προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική θέση, εγκατεστημένες εφαρμογές σας, πάροχος Διαδικτύου), τη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας και περαιτέρω ενέργειες στον ιστότοπο και την εφαρμογή. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για εσωτερική αναθεώρηση προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, να κατανοούμε τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του ιστότοπου και της εφαρμογής, για να σας ειδοποιούμε για αλλαγές και για να εξατομικεύσουμε τη χρήση του ιστότοπου και της εφαρμογής μας. Πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό της δραστηριότητάς σας στον ιστότοπο είναι διαθέσιμες στην ενότητα "Ρυθμίσεις / Ασφάλεια" της σελίδας σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις διαφημίσεις που παρουσιάζονται στον ιστότοπο και την εφαρμογή, και να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων. Έννομα συμφέροντα
5 Πληροφορίες που λαμβάνονται αυτόματα κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο ή στους ιστότοπους τρίτων με τη χρήση cookies και μιας τέτοιας τεχνολογίας όπως το Google Analytics. Παρακαλούμε δείτε την πολιτική μας για τα cookies, η οποία καθορίζει τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις διαφημίσεις που παρουσιάζονται στους συνεργάτες του ιστότοπου και να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων και να σας παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης της λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου και σε ιστότοπους τρίτων. Συγκατάθεση
6 Πληροφορίες που δημιουργούνται από εσάς στη σελίδα σας εκτός της ενότητας επεξεργασίας σελίδας του προφίλ σας στον ιστότοπο και την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου ονόματος προφίλ, δωματίων, ειδοποιήσεων, εικόνων, εγγραφής ήχου και βίντεο) Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση του ιστότοπου και της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς. Τα έννομα συμφέροντα, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων που έχουν δημοσιοποιηθεί ξεκάθαρα από εσάς.
Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας
7 Πληροφορίες που δημιουργούνται από εσάς κατά την υποβολή αιτημάτων στην υπηρεσίας υποστήριξης του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να εκπληρώσουμε το αίτημά σας για υποστήριξη. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να διερευνήσουμε τυχόν παράπονα εκ μέρους σας και να σας παρέχουμε μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία Έννομα συμφέροντα
Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας
8 Πληροφορίες που δημιουργούνται από εσάς κατά την υποβολή αιτημάτων στην υπηρεσίας υποστήριξης του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να εκπληρώσουμε το αίτημά σας για υποστήριξη. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να διερευνήσουμε τυχόν παράπονα εκ μέρους σας και να σας παρέχουμε μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία Έννομα συμφέροντα
9 8. Πληροφορίες που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των ενεργειών σας στον Ιστότοπο (συμμετοχή / έξοδος από μια εφαρμογή, δημοσίευση εικόνων, ιστορικό δραστηριότητας και παρακολούθηση βίντεο Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση του ιστότοπου και της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των υπηρεσιών ιστότοπου και Εφαρμογών σε εσάς. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την ποιότητα των υπηρεσιών, την προβολή πληροφοριών στον ιστότοπο και στην εφαρμογή. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να διερευνήσουμε τυχόν παράπονα εκ μέρους σας και να σας παρέχουμε μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία. Έννομα συμφέροντα
Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας
10 Δεδομένα που συλλέγονται μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών των φίλων σας από το Facebook, το Instagram, την Apple, την Google Εισάγουμε αυτές τις πληροφορίες σε ένα σύστημα web ανάλυσης για την επακόλουθη προετοιμασία προωθητικών προσφορών σχετικά με τις υπηρεσίες μας στους φίλους σας. Έννομα συμφέροντα
Εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας

3.8. Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία εάν απαιτείται από την επιβολή του νόμου ή ρυθμιστική αρχή, φορέα ή υπηρεσία ή για την υπεράσπιση ή την άσκηση νομικών αξιώσεων. Δεν θα διαγράψουμε προσωπικές πληροφορίες εάν σχετίζονται με έρευνα ή διαφωνία. Θα συνεχίσουν να αποθηκεύονται μέχρι να επιλυθούν πλήρως αυτά τα ζητήματα και/ή κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ή/και επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα/σχετική νομοθεσία.
3.9. Η επιλογή απεγγραφής θα περιλαμβάνεται επίσης σε κάθε email (ως άμεσο μάρκετινγκ) που σας αποστέλλουμε εμείς ή επιλεγμένοι τρίτοι συνεργάτες μας, εάν το άμεσο μάρκετινγκ υλοποιείται στην πραγματικότητα από εμάς ή τους επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες μας κατόπιν της άδειάς μας.
3.10. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν θέλετε να επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες και ειδικές κατηγορίες δεδομένων για εσάς (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό) θα πρέπει να φροντίσετε να μην δημοσιεύσετε αυτές τις πληροφορίες ή να μην κοινοποιήσετε αυτά τα δεδομένα στον Ιστότοπο. Μόλις παρέχετε αυτά τα δεδομένα, θα είναι προσβάσιμα από την PrestigioPlaza και τρίτους συνεργάτες και καθίσταται δύσκολο για εμάς να αφαιρέσουμε αυτά τα δεδομένα.
3.11. Λάβετε υπόψη ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή δεν παρέχετε τα δεδομένα που απαιτούμε για τη διατήρηση και τη διαχείριση του ιστότοπου και της εφαρμογής, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να εγγραφείτε στον ιστότοπο και την εφαρμογή.
3.12. Εάν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας παρέχουμε λεπτομέρειες για αυτόν το σκοπό πριν ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

4 Κοινή χρήση δεδομένων

4.1. . Χρησιμοποιώντας υπηρεσίες VPN, λειτουργία "Private Tab", Tor Browser, κ.α. εργαλεία, μπορείτε να προσδιορίσετε τη λειτουργία εμπιστευτικότητας και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις πληροφορίες που αναφέρονται για τους σκοπούς της ρήτρας 3 παραπάνω. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα κατάλληλα εργαλεία ιστότοπου και εφαρμογών είναι λειτουργικά. Λάβετε υπόψη ότι όταν δημοσιεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτά μπορεί να γίνουν διαθέσιμα στους χρήστες του διαδικτύου και να αντιγραφούν ή/και να διαδοθούν από αυτούς τους χρήστες. Μόλις μεταφερθούν αυτά τα δεδομένα από εσάς σε άλλους χρήστες, δεν θα μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα.
4.2. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους εργολάβους και προγραμματιστές εφαρμογών μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα τρίτα μέρη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο και τη χρήση των εφαρμογών που προσφέρουν. Τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε αυτούς τους προγραμματιστές μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του ιστότοπου ή/και της εφαρμογής.
4.3. Οι ακόλουθες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται ως σύστημα διαχείρισης διαφημίσεων: Τα συστήματα Google Analytics και Facebook Ads έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι πληροφορίες σας να μην κοινοποιούνται απευθείας σε διαφημιστές τρίτων. Ένας διαφημιζόμενος ή ο δημιουργός μιας πρότασης μπορεί να επιλέξει να στοχεύει διαφημίσεις μόνο σε ομάδες χρηστών που εμπίπτουν σε κριτήρια όπως η ηλικία, το φύλο ή η τοποθεσία ή να στοχεύει κοινότητες ανάλογα με τον τύπο, π.χ. αυτοκίνητα ή μόδα. Εάν ανήκετε σε μία από τις ομάδες-στόχους, θα λάβετε μια αγγελία ή μια σύσταση.
4.4. Ένας διαφημιζόμενος ή ο δημιουργός προτάσεων μπορεί επίσης να επιλέξει να ανεβάσει μια λίστα με email, αριθμούς τηλεφώνου και PrestigioPlaza Site ή και App identities στα συστήματά μας, ώστε εμείς (αλλά όχι ο σύμβουλος ή ο δημιουργός των προτάσεων) να μπορούμε να ελέγχουμε για αντιστοιχίσεις χρηστών. Θα δουν τον αριθμό των αντιστοιχιών αλλά όχι τις ίδιες τις αντιστοιχίσεις.

5 Ρυθμίσεις απορρήτου

5.1. Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη. Δεν φέρουμε ευθύνη για το απόρρητο των δεδομένων σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους ή συνεργάζεστε με υπηρεσίες τρίτων και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τη σχετική δήλωση απορρήτου τρίτων που θα διέπει τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας.
5.2.Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες τρίτων που, ως αποτέλεσμα της χρήσης του Διαδικτύου ή των Υπηρεσιών του Ιστότοπου, αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας σύμφωνα με το επίπεδο εμπιστευτικότητας Διαδικτύου (4.1) που έχετε επιλέξει
5.3. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης πληροφοριών που, λόγω της φύσης της ιστοσελίδας στην Εφαρμογή, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου, εάν παραχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης στο προφίλ του προσωπικού σας λογαριασμού ή/και στην εφαρμογή. Σας ζητάμε να προσεγγίσετε υπεύθυνα την ακεραιότητα των πληροφοριών σχετικά με το Όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να σας υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται η κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στη συμφωνία με τον χρήστη.

6 Διεθνείς μεταγραφές

6.1. Ενδέχεται να μεταφέρουμε και να διατηρήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές σας πληροφορίες στους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.2. Οι χώρες στις οποίες μεταφέρουμε τα δεδομένα σας ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη δικαιοδοσία σας. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ή/και εφαρμόζουμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες (π.χ. Πρότυπες ρήτρες, Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων/Προσθήκη) για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς.

7 Περίοδοι Διατήρησης

7.1. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ανάλογα με τη νομική βάση για την οποία ελήφθησαν αυτά τα δεδομένα ή/και εάν πρόσθετες νομικές/ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλουν να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ή/και επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα/σχετική νομοθεσία.
7.2. Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα αφαιρώντας τα δεδομένα από την προσωπική σας σελίδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να αφαιρέσετε τη σελίδα σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Κατάργηση του προφίλ μου που είναι διαθέσιμη στην ενότητα Oι ρυθμίσεις μου. Έχετε το δικαίωμα να επαναφέρετε το προσωπικό σας προφίλ εντός 90 ημερών από την αφαίρεση της προσωπικής σελίδας.
7.3.Ενδέχεται να αφαιρέσουμε το προφίλ σας ή τις πληροφορίες που δημοσιεύετε στην εφαρμογή εάν υπάρχουν λόγοι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή όπως προβλέπεται από τους όρους.

8 Τα δικαιώματά σας

8.1. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία:

 • 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία.
 • 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας στοιχείων: μπορείτε να ζητήσετε να ενημερώσουμε, να αποκλείσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν τα δεδομένα είναι ελλιπή, δεν είναι πλέον σχετικά, εσφαλμένα, παρανόμως ληφθέντα ή δεν είναι πλέον σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • 3. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων.
 • 4. Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων.
 • 5. Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
 • 6. Δικαίωμα δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων (σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις).
 • 7. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη απόφαση.
 • 8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

8.2. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσετε ανεξάρτητα το προφίλ σας, τις πληροφορίες στο προφίλ σας και να κάνετε αλλαγές και διορθώσεις στο προσωπικό σας προφίλ στον ιστότοπο και την εφαρμογή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι αλλαγές και διορθώσεις περιέχουν ενημερωμένες και αληθείς πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να δείτε μια επισκόπηση των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς μέσω της ιστοσελίδας.
8.3. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, στείλτε το αίτημά σας σε εμάς στην υπηρεσία υποστήριξης ή γραπτώς στην PRESTIGIO PLAZA LIMITED (οδός Ιαπετού 1, Άγιος Αθανάσιος, 4101 Λεμεσός, Κύπρος). Θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού μπορέσουμε να σας αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα.

9 Μέτρα Ασφαλείας

9.1. Λαμβάνουμε τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης όπου χρειάζεται, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, διαγραφή, τροποποίηση, αποκλεισμό, αντιγραφή και διάδοση.
9.2. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι εξουσιοδοτημένη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης (διεύθυνση e-mail) και τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση εμπιστευτικών αυτών των πληροφοριών. Δεν πρέπει να μοιράζεστε τα διαπιστευτήριά σας με τρίτα μέρη και σας συνιστούμε να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε ότι αυτές οι πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές.
9.3. Εάν ξεχάσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας και διατηρούμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας στείλουμε ένα μήνυμα που θα περιέχει έναν κωδικό επαναφοράς χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο που είναι διαθέσιμο εδώ:_________.
9.4. Για να μειωθεί η πιθανότητα τρίτων να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας σε περίπτωση που συνδεθείτε από έναν ασυνήθιστο διακομιστή (ιδίως από διακομιστή που βρίσκεται σε ξένη χώρα), θα αποκλείσουμε την είσοδο στην προσωπική σας σελίδα. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα μήνυμα που θα σας ζητά να δώσετε ορισμένα ψηφία που υποδεικνύονται στο e-mail που αποστέλλεται στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Μετά από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες εισαγωγής αυτών των ψηφίων, θα αποκλείσουμε την πρόσβαση από αυτόν τον διακομιστή για 4 ώρες.
9.5. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ώρα και τη συσκευή από την οποία έγινε πρόσβαση στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Εμφάνιση Ιστορικού Δραστηριότητας» στην ενότητα «Οι ρυθμίσεις μου».

10 Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

10.1. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να αλλάξουμε ή/και να ενημερώσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν αυτή η Πολιτική Απορρήτου αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη έκδοση σε αυτήν τη σελίδα. Θα αποθηκεύσουμε τις προηγούμενες εκδόσεις της Πολιτικής Απορρήτου για την τεκμηρίωσή μας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε πάντα ενήμεροι για τις πρακτικές πληροφόρησης και τυχόν αλλαγές σε αυτές. Προς το παρόν, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής σύμφωνα με τα Άρθρα 15-18 του Κανονισμού (GDPR). Το δικαίωμά σας να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού (GDPR) έχει διαπιστωθεί. Επίσης αναπτύχθηκε και συστάθηκε σύστημα μεταφοράς δεδομένων σε άλλες χώρες στο πλαίσιο των συμμετοχών βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού (GDPR). Χρησιμοποιούμε επίσης ένα σύστημα πληρωμών με διεκπεραίωση πληρωμών πριν από την τράπεζα, στο οποίο καθοδηγούμαστε από την Πολιτική Πληρωμών και την Πολιτική Cookies. Στο πλαίσιο της εταιρείας μας, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού. Κατάλογος Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού και Πολιτικής Αντιμετώπισης Συμβάντων Ασφάλειας, καθώς και έχει αναπτυχθεί και εισαχθεί ένα σύστημα για την ειδοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της εποπτικής αρχής για περιπτώσεις εισβολής και διαρροής σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (GDPR).

11 Επικοινωνήστε μαζί μας

11.1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, στείλτε τα ερωτήματά σας σε εμάς με επιστολή στην PRESTIGIO PLAZA LIMITED (οδός Ιαπετού 1, Άγιος Αθανάσιος, 4101 Λεμεσός, Κύπρος) ή στην Υποστήριξη. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το αίτημά σας, παρακαλούμε να αναφέρετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
11.2. Όλη η αλληλογραφία που λαμβάνουμε από εμάς (γραπτές ή ηλεκτρονικές ερωτήσεις) ταξινομείται ως πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης και δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή σας. Τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την απάντηση στο αίτημά σας, εκτός εάν ορίζεται ρητά από τον νόμο.
11.3. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία σας με την PrestigioPlaza: general@prestigioplaza.com.