Φίλτρο
Μάρκα
Χρώμα
Διεπαφή
Τεχνολογία συσκευής κατάδειξης
Συνδεσιμότητα Τεχνολογίας
Αριθμός κουμπιών
Ψήφισμα κίνησης
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης
Μάρκα
LORGAR
Χρώμα
Black
Διεπαφή
USB
Τεχνολογία συσκευής κατάδειξης
Οπτικός
Συνδεσιμότητα Τεχνολογίας
Ενσύρματο
Αριθμός κουμπιών
6
Ψήφισμα κίνησης
8000 κουκκίδες ανά ίντσα
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης
100 ίντσες/δευτερόλεπτο