Φίλτρο
Ενσωματωμένες συσκευές
Διαγώνιο μήκος οθόνης με δυνατότητα προβολής
Ενσωματωμένες συσκευές
Φωτοανιχνευτής NFC Συσκευή Ανάγνωσης Καρτών Camera 2 M-pixel Μικρόφωνο Web Cam Αναγνώστης καρτών (SD)
Διαγώνιο μήκος οθόνης με δυνατότητα προβολής
98" 65" 75" 86"