Φίλτρο
Χρώμα
Διαγώνιο μήκος
ΚΜΕ
Χωρητικότητα αποθήκευσης
Εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης μνήμης συστήματος
Χρώμα
Grey Silver
Διαγώνιο μήκος
15.3"
ΚΜΕ
Apple M3
Χωρητικότητα αποθήκευσης
1x256 γιγαμπάιτε 1x512 γιγαμπάιτε
Εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης μνήμης συστήματος
16 γιγαμπάιτε 8 γιγαμπάιτε